Δυο Αγελάδες Γράφουν

Ψυχοναυτική

Πώς μπορεί να αλλάξει τον κόσμο αρχίζοντας από τις φυλακές ο διαλογισμός

Πώς μπορεί να αλλάξει τον κόσμο αρχίζοντας από τις φυλακές ο διαλογισμός

We are all prisoners, undergoing a life sentence, imprisoned by our own minds. We are all seeking parole being hostages by our anger, fear, desire.  

Apr, 01

Μια τελετουργία όχι σαν τις άλλες

Mar, 31

Navigation

Please use the navigation to move within this section.